Overzicht van de werkzaamheden

Op deze pagina proberen we u zo goed mogelijk te informeren over het verloop van de werkzaamheden op de verschillende werven, volgens onze huidige planning. We communiceren minstens een week op voorhand definitief welke werken er gepland zijn voor de komende week.

Indien u nog vragen of klachten hebt of ongerust bent met betrekking tot de werkzaamheden in uw buurt, dan kunt u een e-mail sturen naar

werfinfo@warmteverzilverd.be

 

1. Ridder van Ranstlei

Het trekken van de leidingen en de boringen zijn afgerond. Wat rest is de herstelling van het openbaar domein, en meer bepaald van het speelpleintje. In de aanvankelijke planning hoopten we dit afgerond te hebben tegen eind oktober. Gezien er nog een aantal besprekingen liepen tussen de stad Mortsel en de omwonenden werd dit opgeschoven. De heraanleg van het pleintje start na de kerstvakantie, in de week van 4/1/2021.

 

2. Lieven Gevaertstraat / Agfa-Gevaert site 1

De werken op de Agfa-Gevaert site 1, waar momenteel de inrichting van de distributiecentrale plaatsvindt, zijn in de laatste fase en worden in december afgerond.

In februari 2021 zal er nog kortstondig gewerkt worden aan de Lieven Gevaertstraat.

 

3. Industrieterrein van Opnieuw en Co, Papayoe, Olijfje en Triakon

Hier wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking en herstellingswerken van het bedrijventerrein.

 

4. Minerve site

Op de Minerve site wordt verder gewerkt aan het leggen van het warmtenet tussen de kavels.

 

5 Agfa-Gevaert site 4

 Hier wordt alles in gereedheid gebracht om in te koppelen op het warmtenet, zodat in 2021 op de site gebruik gemaakt kan worden van de restwarmte via het warmtenet.