Een update over de werkzaamheden rond Warmte Verzilverd.   

  

Warmte in de lucht of warmte in je huis? Hoe een warmtenet verlies omzet in winst, burgers mede-eigenaar
maakt van de energietransitie en lokaal het verschil maakt.

 

Sinds het officiële startschot door gouverneur Cathy Berx begin juli, werd er al hard gewerkt aan het warmtenet in Mortsel en Edegem. Graafwerken, boringen en een heleboel buizen moeten ervoor zorgen dat het warmtenet vanaf begin 2021 minstens twee gigawattuur aan restwarmte recupereert. Warmte Verzilverd, een samenwerking tussen energiecoöperaties ZuidtrAnt-W en Ecopower aangevuld met de technisch experten van Kelvin Solutions, realiseert dit coöperatief warmtenet. 

Een warmtenet kun je vergelijken met een centrale verwarming – op niveau van een hele wijk. Een ondergrondse circulatieleiding brengt warmte van een bron naar de afnemers. De bron: industriële restwarmte van de Agfa-Gevaertfabriek. De afnemers: woningen en bedrijven die verwarming en sanitair warm water krijgen. Het resultaat: nuttig gebruik van warmte die anders domweg de lucht ingaat.

Foto: De gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx, op de eerste buislegging begin juli.

Het warmtenet krijgt steeds meer vorm...

 

Begin september startten de voorbereidende werken aan de Ridder van Ranstlei. Verschillende boringen werden uitgevoerd en verbonden via opensleufwerken. Op de Agfa-Gevaertsite 1 is de bouw van de distributiecentrale bijna afgerond. Deze centrale pompt de warmte rond en is als het ware het hart van het warmtenet. De nieuwbouwwoningen op de Minerve-site krijgen binnenkort hun aansluitingen.

Op 22 oktober organiseerde Warmte Verzilverd een openwerfbezoek. Bijna 90 geïnteresseerden, zowel buurtbewoners en coöperanten als toekomstige bewoners kregen de kans om de werkzaamheden van dichtbij te bekijken. Het verslag van dit geslaagd werfbezoek leest u ook op deze pagina, net onder dit artikel.

Foto: Geïnteresseerden krijgen uitleg over het warmtenet tijdens het werfbezoek.

 

...dankzij burgerkapitaal

 

De burger staat centraal in dit project. Via de lokale coöperaties ZuidtrAnt-W en Ecopower wordt het warmtenet gefinancierd met burgerkapitaal. Buurtbewoners – en alle andere geïnteresseerden – kunnen zo investeren in hun eigen warmtenet.

Wilt u ook bijdragen aan een groene toekomst van uw buurt? Dat kan, door mee te investeren in dit project. Warm aanbevolen!