Websitegebruik, privacybeleid en cookies

1. Websitegebruik

Wie zijn we

De website https://www.warmteverzilverd.be is eigendom van de BV Warmte Verzilverd (hierna aangeduid met WV) met administratieve zetel Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem.

De website heeft als doel de inwoners en bedrijven in Mortsel, Edegem en hun buurgemeenten te informeren over de projecten van WV en om contactgegevens te verzamelen met het oog op het verspreiden van updates en informatie via de nieuwsbrief.

Met vragen kun je steeds contact opnemen met de beheerders van de website via info@warmteverzilverd.be.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

De eigenaar van de website levert grote inspanningen om volledige, juiste, nauwkeurige en bijgewerkte informatie te verschaffen. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Als de verstrekte informatie op de website onjuistheden zou bevatten of als bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de eigenaar van de website het nodige doen om dit recht te zetten. Kom je onjuiste of verouderde informatie tegen? Geef gerust een seintje op info@warmteverzilverd.be.

De eigenaar van de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

 

2. Privacybeleid

 

De eigenaar van deze website hecht belang aan jouw privacy. De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt.

Enkel via drie functionele cookies en via het websiteformulier voor inschrijvingen op de nieuwsbrief worden persoonlijke gegevens verzameld. Meer details hieronder.

Deze verzamelde persoonlijke informatie wordt verwerkt conform de bepalingen in ons privacybeleid en zal enkel gebruikt worden in het kader van informatieverstrekking over het warmtenet. Uw persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven aan derden tenzij u hiermee uitdrukkelijk instemt.

 

Cookies

Deze site gebruikt drie cookies. Een functionele cookie die nodig is om uw inschrijving op de nieuwsbrief correct te verwerken. Deze cookie vervalt op het moment dat u de sessie sluit. De tweede cookie dient om uw taal te onthouden. Deze cookie wordt 1 jaar bijgehouden. En dan nog een cookie die onthoudt dat je akkoord bent gegaan met het cookiegebruik op de website, zodat je de cookie-pop-up niet elke keer te zien krijgt als je de website bezoekt. Die cookie wordt 60 dagen bewaard. Deze website registreert geen andere informatie voor analytics of profiling.

 

Inschrijvingen nieuwsbrief

Via het formulier voor de inschrijvingen op de nieuwsbrief geef je persoonlijke informatie door aan de partners van WV. Het gaat over je naam, je e-mailadres, je adres en de info of je interesse hebt in het warmtenet vanuit persoonlijk of bedrijfsperspectief. Met deze info kunnen we jou updates over de projecten van WV bezorgen.

Bij de verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’), beter bekend onder de Engelse benaming de General Data Protection Regulation (de ‘GDPR’), vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

De gegevens worden in geen geval gebruikt voor andere doeleinden dan communicatie over de projecten van WV en worden niet doorgegeven aan derden andere dan de partners die toegetreden zijn tot WV.

Je kunt op elk moment je gegevens opvragen of laten verwijderen door contact op te nemen met info@warmteneteeklo.be. In geen geval worden je gegevens doorgegeven of verkocht aan derden of gebruikt voor andere doeleinden dan informatieverstrekking over de projecten van WV.