Het project Warmte Verzilverd

Wat is een warmtenet?

Het systeem van een warmtenet is vergelijkbaar met een centrale verwarming, maar dan op niveau van de hele wijk. Het is een ondergrondse circulatieleiding die warmte van een warmtebron naar de afnemers brengt.

In elke woning of appartement zorgt een afgiftestation, dat voornamelijk bestaat uit een warmtewisselaar, voor de verwarming en voor het sanitair warm water, in
plaats van bijvoorbeeld een verwarmingsketel. 

De warmtebron kan een warmtecentrale zijn of een bedrijf in de buurt met veel restwarmte. Ook hernieuwbare bronnen zoals biomassa, zonnecollectoren en warmtepompen kunnen aangesloten worden en de nodige warmte leveren aan het net.

De afnemers zijn woningen, bedrijven, appartementen, scholen, ziekenhuizen, enz. Zo kunnen zelfs hele steden worden aangesloten voor verwarming én warm water.

Wil je meedoen met dit project ?

Wordt coöperant van ZuidtrAnt-W.

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf in voor de nieuwsbrief via onderstaande knop.

Vragen?

Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen of neem contact op met info@warmteverzilverd.be

Troeven van dit warmtenet

  • Rechtstreekse burgerparticipatie: via de energiecoöperaties Ecopower en ZuidtrAnt-W – die voldoen aan de ICA-principes –  kunnen alle geïnteresseerde burgers mee investeren, mede-eigenaar worden van het warmtenet, inspraak krijgen in de verdere activiteiten en delen in de winst.
  • 100% duurzaam: het warmtenet wordt uitsluitend gevoed door restwarmte. De aangesloten woningen stoten geen CO2 uit.
    Het afgiftestation neemt niet meer plaats in dan een gewone verwarmingsinstallatie. Er zijn geen onderhoudskosten.
  • Bevoorradingszekerheid ofwel leveringsgarantie: wie aansluit op het warmtenet zal nooit zonder verwarming of warm water vallen.
  • Wie aansluit op het warmtenet betaalt niet meer dan voor verwarming met een eigen individuele installatie.
  • Lokale meerwaardecreatie voor de stad en de burgers op sociaal en energetisch vlak.
  • Bevoorradingszekerheid: wie aansluit op het warmtenet komt nooit zonder verwarming of warm water te zitten.