Wat is een warmtenet?

Het systeem van een warmtenet is vergelijkbaar met een centrale verwarming, maar dan op niveau van de hele wijk. Het is een ondergrondse circulatieleiding die warmte van een warmtebron naar de afnemers brengt.

In elke woning of appartement zorgt een afgiftestation, dat voornamelijk bestaat uit een warmtewisselaar, voor de verwarming en voor het sanitair warm water, in
plaats van bijvoorbeeld een verwarmingsketel.

De warmtebron kan een warmtecentrale zijn of een bedrijf in de buurt met veel restwarmte. Ook hernieuwbare bronnen zoals biomassa, zonnecollectoren en warmtepompen kunnen aangesloten worden en de nodige warmte leveren aan het net.

De afnemers zijn woningen, bedrijven, appartementen, scholen, ziekenhuizen, enz. Zo kunnen zelfs hele steden worden aangesloten voor verwarming én warm water.

Troeven van dit warmtenet

  • Rechtstreekse burgerparticipatie: via de energiecoöperaties Ecopower en ZuidtrAnt-W – die voldoen aan de ICA-principes –  kunnen alle geïnteresseerde burgers mee investeren, mede-eigenaar worden van het warmtenet, inspraak krijgen in de verdere activiteiten en delen in de winst.
  • 100% duurzaam: het warmtenet wordt uitsluitend gevoed door restwarmte. De aangesloten woningen stoten geen CO2 uit.

     

  • Het afgiftestation neemt niet meer plaats in dan een gewone verwarmingsinstallatie. Er zijn geen onderhoudskosten.
  • Bevoorradingszekerheid ofwel leveringsgarantie: wie aansluit op het warmtenet zal nooit zonder verwarming of warm water vallen.
  • Wie aansluit op het warmtenet betaalt niet meer dan voor verwarming met een eigen individuele installatie.
  • Lokale meerwaardecreatie voor de stad en de burgers op sociaal en energetisch vlak.

Het project Warmte Verzilverd

Warmte Verzilverd is een samenwerking tussen burgercoöperaties Ecopower en ZuidtrAnt-W en de technisch experten van Kelvin Solutions.

Dit warmtenet gebruikt industriële restwarmte van de Agfa-Gevaertfabriek in Mortsel. Agfa-Gevaert zet al jaren in op energie-efficiëntie, maar toch is er nog veel potentieel. Dit project benut zinvol de ongebruikte restwarmte uit de schouwen door ze af te vangen en te transporteren. In de toekomst kan dit nog uitgebreid worden met restwarmte afkomstig uit koeltorens. Zo vermijden we het gebruik van fossiele brandstoffen en zetten we in op duurzame verwarming. In de eerste fase richten we ons op nieuwe woonwijken en bedrijven in de nabije omgeving.