Het project Warmte Verzilverd

Warmte Verzilverd is een samenwerking tussen burgercoöperaties Ecopower en ZuidtrAnt-W en de technisch experten van Kelvin Solutions.

Dit warmtenet gebruikt industriële restwarmte van de Agfa-Gevaertfabriek in Mortsel. Agfa-Gevaert zet al jaren in op energie-efficiëntie, maar toch is er nog veel potentieel. Dit project benut zinvol de ongebruikte restwarmte uit de schouwen door ze af te vangen en te transporteren. In de toekomst kan dit nog uitgebreid worden met restwarmte afkomstig uit koeltorens. Zo vermijden we het gebruik van fossiele brandstoffen en zetten we in op duurzame verwarming. In de eerste fase richten we ons op nieuwe woonwijken en bedrijven in de nabije omgeving.

Wat is een warmtenet?

Het systeem van een warmtenet is vergelijkbaar met een centrale verwarming, maar dan op niveau van de hele wijk. Het is een ondergrondse circulatieleiding die warmte van een warmtebron naar de afnemers brengt.

In elke woning of appartement zorgt een afgiftestation, dat voornamelijk bestaat uit een warmtewisselaar, voor de verwarming en voor het sanitair warm water, in
plaats van bijvoorbeeld een verwarmingsketel.

De warmtebron kan een warmtecentrale zijn of een bedrijf in de buurt met veel restwarmte. Ook hernieuwbare bronnen zoals biomassa, zonnecollectoren en warmtepompen kunnen aangesloten worden en de nodige warmte leveren aan het net.

De afnemers zijn woningen, bedrijven, appartementen, scholen, ziekenhuizen, enz. Zo kunnen zelfs hele steden worden aangesloten voor verwarming én warm water.

Troeven van dit warmtenet

  • Rechtstreekse burgerparticipatie: via de energiecoöperaties Ecopower en ZuidtrAnt-W – die voldoen aan de ICA-principes –  kunnen alle geïnteresseerde burgers mee investeren, mede-eigenaar worden van het warmtenet, inspraak krijgen in de verdere activiteiten en delen in de winst.
  • 100% duurzaam: het warmtenet wordt uitsluitend gevoed door restwarmte. De aangesloten woningen stoten geen CO2 uit.  
  • Het afgiftestation neemt niet meer plaats in dan een gewone verwarmingsinstallatie. Er zijn geen onderhoudskosten.
  • Bevoorradingszekerheid ofwel leveringsgarantie: wie aansluit op het warmtenet zal nooit zonder verwarming of warm water vallen.
  • Wie aansluit op het warmtenet betaalt niet meer dan voor verwarming met een eigen individuele installatie.
  • Lokale meerwaardecreatie voor de stad en de burgers op sociaal en energetisch vlak.

Korte historiek

2017: eerste identificatie van het potentieel van restwarmtegebruik in Mortsel/Edegem
Begin 2019: samenbrengen partners en concretiseren van projectidee
Oktober 2019: oprichting Warmte Verzilverd bv en ondertekening contracten met producent en afnemers
November 2020: start technisch ontwerp
Juli 2020: start werken
Januari 2021: eerste warmtelevering

Stand van zaken

Aantal particuliere aansluitingen: 158
Aantal tertiaire/industriële aansluitingen: 5
Energiebesparing in 2021: 4.600 MWh
CO2-besparing in 2021:  920 ton CO2

Energiebesparing in 2026: 10.000 MWh
CO2-besparing in 2026: 2.000 ton CO2

Toekomstige projecten

Woonwijk Minerve

In 2022 werden de eerste 76 wooneenheden van de woonwijk Minerve afgewerkt. De komende 4 jaar zullen er nog zo’n 250 wooneenheden bijkomen. De distributieleidingen van het warmtenet zijn al geïnstalleerd. Alleen de aansluitingen in de gebouwen moeten we nog realiseren.

 

 

Appartementsgebouwen Fruithoflaan

We onderzoeken momenteel de mogelijkheden van het aansluiten van de bestaande appartementsgebouwen in de Fruithoflaan in Berchem. Voor dit onderzoek krijgen we steun van het klimaatfonds van de stad Antwerpen.

 

 

Centrum Mortsel

Samen met de gemeente Mortsel onderzoeken we de mogelijkheden om ons netwerk uit te breiden naar het centrum van Mortsel. We kijken hiervoor in het bijzonder naar de straten met een hoge warmtevraag.

Documentatie

Slides infosessies voor klanten (augstus-september 2023)

Druk op de knop “Download slides” om de slides te downloaden.
Deze slides zijn gebruikt tijdens de reeks infosessies voor klanten in augustus en september 2023.

 

SEPA mandaat voor domiciliëring

Druk op de knop “Download particulier” om het SEPA mandaat voor particulieren te downloaden.
Druk op de knop “Download bedrijf” om het SEPA mandaat voor bedrijven te downloaden.

Wenst u een domiciliëring in te stellen? 
Vul het SEPA-mandaat in en bezorg het per mail aan info@warmteverzilverd.be. Wij maken de domiciliëring vervolgens in orde.