Veelgestelde vragen

 

Algemeen

Wat is een warmtenet?

Het systeem van een warmtenet is vergelijkbaar met een centrale verwarming, maar dan op niveau van de hele wijk. Het is een ondergrondse circulatieleiding die warmte van een warmtebron naar de afnemers brengt. Via een afleverset (warmtewisselaar) wordt deze warmte gebruikt voor zowel verwarming als voor sanitair warm water, in plaats van gebruik te maken van bijvoorbeeld een verbrandingsketel.

De warmtebron kan een warmtecentrale zijn of een bedrijf in de buurt met veel restwarmte. Ook hernieuwbare bronnen zoals biomassa, zonnecollectoren en warmtepompen kunnen aangesloten worden en de nodige warmte leveren aan het net.

De afnemers zijn woningen, bedrijven, appartementen, scholen, ziekenhuizen, etc. Zo kunnen hele steden aangesloten worden aangesloten voor verwarming én warm water.

Waarom een duurzaam warmtenet ?

Van het totale energiegebruik in Vlaanderen is ongeveer 25% gerelateerd aan gebouwen. Het grootste deel van die energie wordt gebruikt voor ruimteverwarming en warm water: 85% in huishoudens en 65% in niet-residentieel gebruik. Deze cijfers maken duidelijk dat Vlaanderen haar klimaatdoelstellingen op termijn onmogelijk kan halen zonder een transitie naar een duurzaam warmtesysteem.

Levert een warmtenet ook warm water?
Ja, een warmtenet voorziet de klanten van verwarming en warm water.
Waarom de naam Warmte Verzilverd ?

Voor de productie van fotografische films werd in het verleden veel gebruik gemaakt van zilverzouten. De verwerking van de afvalproducten hiervan leverde dan opnieuw zilver op. Omdat we ook de warmte als afval van de productie processen recycleren, vonden we dat “Warmte Verzilverd” een passende naam was. Het verwijst ook zijdelings naar de uitdrukking “iets verzilveren”.

Waar bestaan er al warmtenetten?

Er bestaan in heel de wereld meer dan 500.000 km aan warmtenetten. In Vlaanderen zijn er al enkele warmtenetten in Oostende, Gent, Roeselare, Antwerpen, Eeklo in verschillende fases van voltooiing.  Bij onze noorderburen zijn warmtenetten al veel langer populair, vooral in Denemarken, Duitsland en Nederland.

Plant Warmte Verzilverd nog warmtenetten ?

Momenteel zijn gesprekken aan de gang met een projectontwikkelaar in Berchem, ook vlakbij de Agfa site.

Wanneer nieuwe projecten opstarten, lees je dat meteen op deze website. Wanneer je inschrijft op onze nieuwsbrief, blijf je ook op de hoogte.

Hoe wordt het verbruik gemeten?

Het verbruik wordt gemeten door middel van individuele warmtetellers (caloriemeters). Je krijgt een afrekening voor de verbruikte warmte, net zoals dat gebeurt voor je elektriciteits- of gasverbruik. Caloriemeters zijn geijkt en voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen.

Waar haalt het warmtenet zijn warmte vandaan ?

Het warmtenet maakt in de eerste plaats gebruik van de restwarmte van de productieprocessen bij Agfa-Gevaert. Alhoewel het bedrijf zelf al sterk inzet op hergebruik van warmte, is er nog veel overschot aan restwarmte. Er wordt ook gekeken naar andere vormen van duurzame warmte o.a. als backup.

Is een warmtenet betrouwbaar? Kan ik nog verwarmen als het defect is?

Warmte Verzilverd is verplicht om steeds voldoende back-up capaciteit te hebben. Dat wil zeggen dat er steeds warmteproductiecapaciteit stand-by staat, die wordt ingezet moest er toch een onderbreking zijn van de productieprocessen. Er zal dus altijd warmte ter beschikking zijn voor het warmtenet. Onderhoud, herstellingen en zelfs vervangingsinvesteringen neemt Warmte Verzilverd voor haar rekening.

Wat als Agfa-Gevaert geen restwarmte meer levert ?

Deze situatie is voorzien in onze planning. We hebben  een akkoord om grond te kopen op het huidige terrein van Agfa, waarop we een centrale zullen bouwen. Deze zal altijd efficiënt en duurzaam zijn.

Het hele idee achter het warmtenet is dat de installatie die de warmte levert, steeds veel efficiënter zal zijn dan een installatie thuis, wat ook de technologie hier achter. Voorwaarde is dan wel dat de afstand niet te groot wordt opdat er geen te groot warmteverlies bij het transport optreedt. Nieuwe technologieen zullen ook eerder beschikbaar zijn voor een groter formaat installatie, vooraleer die op schaal van een woning ter beschikking zal komen.

Eenmaal de situatie zo ver is bepalen wat op dat moment de beste technologie is om warmte te leveren. Mocht dit vandaag de dag zijn, dan mogen we stellen dat we met een warmtepompinstallatie de productie zouden overnemen. We willen ons echter nog niet vastpinnen op 1 bepaalde oplossing, omdat op dit moment alles nog snel evolueert. We plannen dit in meer detail te bekijken vanaf het moment dat de eerste fase van het warmtenet operationeel is.

Wie kan er aangesloten worden?
Momenteel zijn al onze inspanningen gericht op de realisatie van het warmtenet op de Minerve site tegen het einde van dit jaar. Alhoewel we graag zouden willen, kunnen we nu geen concrete beloftes maken naar ontsluiting van omliggende wijken. Deze hangt immers af van een reeks technische, juridische en economische gegevens die we eerst in detail moeten bestuderen.
 
Om mogelijke volgende fases te evalueren mag u ons wel al via dit formulier uw info bezorgen, dan kunnen we alles goed in kaart brengen.
Hoe gebeurt de overdracht van warmte naar woningen en appartementen?

Een woning is rechtstreeks aangesloten op het warmtenet in de straat: zie Figuur 1.
Een appartement is aangesloten op een zogenaamde combi-lus: zie Figuur 2. De combi-lus is een circulatieleiding die zijn warmte krijgt van een onderstation dat aangesloten is op het warmtenet in de straat.

Bij een woning zitten er twee aparte warmtewisselaars in het afgiftestation. Deze scheiden het water van de binneninstallatie volledig van het water van het warmtenet in de straat. De eerste warmtewisselaar (bovenste in Figuur 1) warmt koud drinkwater op tot Sanitair Warm Water (SWW). De tweede warmtewisselaar warmt water op dat circuleert door de vloerverwarming. In beide gevallen regelt de regelklep aan de primaire zijde (kant van het warmtenet) de temperatuur aan de secundaire zijde (binneninstallatie). Op de binnenkomende warme leiding en teruggaande koudere leiding wordt de temperatuur gemeten. Op één van de twee wordt ook het debiet (volumesnelheid) gemeten. Het gemeten debiet vermenigvuldigen we met het gemeten temperatuurverschil om de afgenomen warmte-energie te berekenen. Deze wordt gebruikt voor de berekening van de variabele component van de warmteprijs.

Figuur 1: afgiftestation voor een woning

Het afgiftestation voor een appartement is zeer gelijkaardig, maar is aangesloten op een combi-lus die verschillende appartementen “combineert” in een onderstation (zie Figuur 2). Bij dit afgiftestation circuleert het water van de combi-lus rechtstreeks door de vloerverwarming. Door de warmtewisselaar weg te laten is er geen “hydraulische scheiding” zoals bij het afgiftestation van de woning. Deze scheiding is hier niet nodig omdat een combi-lus uiteraard veel kleiner en eenvoudiger is dan het warmtenet in de straat. De rechtstreekse verwarming maakt een kleiner temperatuurverschil en daarmee een hogere globale energie-efficiëntie mogelijk.

Voor de aanmaak van Sanitair Warm Water is er wel een warmtewisselaar nodig. De regeling van de temperaturen en het meten van de geleverde warmte is gelijkaardig aan dat van de woning.

De combi-lus zelf is aangesloten via een warmtewisselaar op het warmtenet in de straat. Ook hier gebeurt een warmtemeting aan de primaire kant. De gemeten warmteafgifte op dit onderstation is de som van de gemeten warmteafgiftes van de afgiftestations in de verschillende appartementen plus het bijkomende verbruik in het appartementsgebouw. Dat kan de verwarming van een hal zijn – bijvoorbeeld een radiator aangesloten op de combi-lus – maar ook de warmte’verliezen’ van de combi-lus zelf, die bijdragen aan de verwarming van het gebouw. Dit gemeenschappelijk warmteverbruik wordt doorgerekend naar de eigenaars of huurders van de appartementen via de VME (Vereniging van Mede-Eigenaars).

Figuur 2: afgiftestation voor een appartement

Een andere naam voor afgiftestation is afgifteset.

Wie is verantwoordelijk voor welk deel van het warmtenet?

In een woning (zie Figuur 1) plaatsen we het afgiftestation zo dicht mogelijk bij de straat waar de warmtenet leidingen liggen. Dit gebeurt met een aansluitbocht zoals voor een elektriciteits- of gasaansluiting.

Het afgiftestation en de warmtemeter zijn eigendom van Warmte Verzilverd. Onderhoud en eventuele herstellingen zijn de verantwoordelijkheid van Warmte Verzilverd. Alles is inbegrepen in de maandelijkse bijdrage die betaald wordt en dit voor onbepaalde tijd. Zelfs een eventuele vervangingsinvestering is op kosten van Warmte Verzilverd.

Alles achter de aansluiting van de binneninstallatie is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/huurder. Deze aansluiting bestaat uit de verbinding van vier leidingen:

  • Toevoerleiding koud drink water
  • Vertrekleiding Sanitair Warm Water
  • Vertrekleiding warm water vloerverwarming
  • Retourleiding warm water vloerverwarming

Zoals u ziet in Figuur 1 behoren ook de expansietank en de circulatiepomp tot het afgiftestation en moet u deze niet voorzien in uw binneninstallatie. Het afgiftestation vervangt m.a.w. de volledige klassieke gasketel met warmwaterboiler.

Figuur 1: afgiftestation voor een woning

 

In een appartement (zie Figuur 2) plaatsen we het afgiftestation in een technische ruimte van het appartement.

Ook hier is het afgiftestation eigendom van Warmte Verzilverd en is onderhoud, herstelling en zelfs vervanging inbegrepen.

De aansluiting bestaat ook bij een appartement uit vier leidingen. Elk afgiftestation heeft zelf een circulatiepomp voor de vloerverwarming. Het expansievat op het onderstation zorgt voor de drukregeling in alle appartementen. De combi-lus is eigendom van de VME. Het onderstation is opnieuw eigendom van Warmte Verzilverd.

Figuur 2: afgiftestation voor een appartement

 

Samengevat:

Onderdeel Eigenaarschap / verantwoordelijkheid (onderhoud, herstellingen, …)
Warmtenet in de straat Warmte Verzilverd
Onderstation Warmte Verzilverd
Combi-lus (circulatieleiding in appartementsgebouw) VME
Afgiftestation Warmte Verzilverd
Binneninstallatie (excl. circulatiepomp en expansievat) Eigenaar/huurder

 

Concreet – praktisch

Wat moet er veranderen bij mij thuis als ik wil aansluiten op het warmtenet?

Momenteel werkt Warmte Verzilverd aan de Minerve site en voert besprekingen over een site in het Zilverkwartier (Berchem). Dit betreft allemaal nieuwbouw en alle gebruikers zullen op het warmtenet aangesloten worden. Verdere opties worden later bekeken.

Voor wie centrale verwarming heeft en de kans krijgt om aan te sluiten op een warmtenet, verandert er weinig. Enkel de warmtebron verandert: er wordt een afgiftestation geplaatst dat in dezelfde plaats komt van je stookketel, aardgasketel of boiler.

Verder blijft alles bij het oude: je radiatoren en kranen blijven dezelfde en ook je  thermostaat kan je gewoon blijven gebruiken.

Moet ik speciale radiatoren of kranen aankopen?

Nee, je huidige radiatoren en kranen werken prima in combinatie met het warmtenet. Enkel je stookketel, aardgasketel of gasboiler wordt afgekoppeld en de leidingen worden aangesloten op een afgiftestation dat de warmte van het warmtenet in jouw centrale verwarming injecteert.

Kan ik een gewone thermostaat gebruiken?

Ja.

Kan ik een ‘slimme’ thermostaat gebruiken (type Nest)?
Ja.
Hoe regel ik mijn verwarming in huis?
Door middel van je huidige thermostaat. In het dagelijkse gebruik van je verwarming en warm water verandert er niets.
Kan ik twee thermostaten hangen in huis?
Ja, dat kan.
Welke installatie moet ik plaatsen in mijn huis?
In de buurt van je huidige stooktoestel wordt een afgiftestation geplaatst. Dat is ongeveer 75 x 45 x 35 cm groot. Dat afgiftestation injecteert het warme water in je huidige cv-installatie en voert ook het koude water weer af. Aan de volledige infrastructuur ná het afgiftestation (buizen, radiatoren, kranen, …) verandert er niets.
Wat als mijn installatie defect is?

Het telefoonnumer van Warmte Verzilverd is +32 3 376 33 67. Je kunt bellen naar dit nummer als er een defect is. Een technieker komt indien nodig ter plaatse om het toestel te herstellen of een nieuw toestel te plaatsen.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Wie vragen heeft kan contact opnemen per mail op info@warmteverzilverd.be of telefonisch op het nummer +32 3 376 33 67 (tussen 9u en 16u op werkdagen). Afhankelijk van de aard van je vraag zal je een antwoord krijgen van Warmte Verzilverd zelf, Ecopower of ZuidtrAnt-W.

Wil je meedoen met
dit project?

Wordt coöperant van ZuidtrAnt-W

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf in voor de nieuwsbrief via onderstaande knop.

Andere vragen?

Neem contact op met info@warmteverzilverd.be.