Veelgestelde vragen

 

Algemeen

Wat is een warmtenet?

Het systeem van een warmtenet is vergelijkbaar met een centrale verwarming, maar dan op niveau van de hele wijk. Het is een ondergrondse circulatieleiding die warmte van een warmtebron naar de afnemers brengt. Via een afleverset (warmtewisselaar) wordt deze warmte gebruikt voor zowel verwarming als voor sanitair warm water, in plaats van gebruik te maken van bijvoorbeeld een verbrandingsketel.

De warmtebron kan een warmtecentrale zijn of een bedrijf in de buurt met veel restwarmte. Ook hernieuwbare bronnen zoals biomassa, zonnecollectoren en warmtepompen kunnen aangesloten worden en de nodige warmte leveren aan het net.

De afnemers zijn woningen, bedrijven, appartementen, scholen, ziekenhuizen, etc. Zo kunnen hele steden aangesloten worden aangesloten voor verwarming én warm water.

Waarom een duurzaam warmtenet ?

Van het totale energiegebruik in Vlaanderen is ongeveer 25% gerelateerd aan gebouwen. Het grootste deel van die energie wordt gebruikt voor ruimteverwarming en warm water: 85% in huishoudens en 65% in niet-residentieel gebruik. Deze cijfers maken duidelijk dat Vlaanderen haar klimaatdoelstellingen op termijn onmogelijk kan halen zonder een transitie naar een duurzaam warmtesysteem.

Levert een warmtenet ook warm water?
Ja, een warmtenet voorziet de klanten van verwarming en warm water.
Wie kan er aansluiten?

De aanleg van een warmtenet is alleen waardevol als het net voldoende warmte kan leveren. In een straat met particuliere woningen betekent dat concreet dat een voldoende groot aantal van de woningen op ongeveer hetzelfde moment aangesloten moet worden. Hoewel we graag elke geïnteresseerde warmtegebruiker aansluiten, kunnen we geen concrete beloftes maken naar ontsluiting van bepaalde straten en wijken. De haalbaarheid hangt immers af van een reeks technische, juridische en economische gegevens die we eerst in detail moeten bestuderen.

Graag verzamelen we wel al gegevens van geïnteresseerde burgers en bedrijven.

Bezorg ons via dit formulier uw informatie, dan kunnen we de situatie goed in kaart brengen en eventueel toekomstige projecten in uw straat of wijk voorbereiden.

Waarom de naam Warmte Verzilverd ?

Voor de productie van fotografische films werd in het verleden veel gebruik gemaakt van zilverzouten. De verwerking van de afvalproducten hiervan leverde dan opnieuw zilver op. Omdat we ook de warmte als afval van de productie processen recycleren, vonden we dat “Warmte Verzilverd” een passende naam was. Het verwijst ook zijdelings naar de uitdrukking “iets verzilveren”.

Waar bestaan er al warmtenetten?

Er bestaan in heel de wereld meer dan 500.000 km aan warmtenetten. In Vlaanderen zijn er al enkele warmtenetten in Oostende, Gent, Roeselare, Antwerpen, Eeklo in verschillende fases van voltooiing.  Bij onze noorderburen zijn warmtenetten al veel langer populair, vooral in Denemarken, Duitsland en Nederland.

Hoe wordt het verbruik gemeten?

Het verbruik wordt gemeten door middel van individuele warmtemeters. Je krijgt een afrekening voor de verbruikte warmte, net zoals dat gebeurt voor je elektriciteits- of gasverbruik. De warmtemeters zijn geijkt en voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen.

Waar haalt het warmtenet zijn warmte vandaan ?

Het warmtenet maakt in de eerste plaats gebruik van de restwarmte van de productieprocessen bij Agfa-Gevaert. Alhoewel het bedrijf zelf al sterk inzet op hergebruik van warmte, is er nog veel overschot aan restwarmte. Er wordt ook gekeken naar andere vormen van duurzame warmte o.a. als backup.

Is een warmtenet betrouwbaar? Kan ik nog verwarmen als het defect is?

Warmte Verzilverd is verplicht om steeds voldoende back-up capaciteit te hebben. Dat wil zeggen dat er steeds warmteproductiecapaciteit stand-by staat, die wordt ingezet moest er toch een onderbreking zijn van de productieprocessen. Er zal dus altijd warmte ter beschikking zijn voor het warmtenet. Onderhoud, herstellingen en zelfs vervangingsinvesteringen neemt Warmte Verzilverd voor haar rekening.

Wat als Agfa-Gevaert geen restwarmte meer levert ?

Deze situatie is voorzien in onze planning. We hebben  een akkoord om grond te kopen op het huidige terrein van Agfa, waarop we een centrale zullen bouwen. Deze zal altijd efficiënt en duurzaam zijn.

Het hele idee achter het warmtenet is dat de installatie die de warmte levert, steeds veel efficiënter zal zijn dan een installatie thuis. Voorwaarde is dan wel dat de afstand niet te groot wordt opdat er geen te groot warmteverlies bij het transport optreedt. Nieuwe technologieën zullen ook eerder beschikbaar zijn voor een groter formaat installatie, vooraleer die op schaal van een woning ter beschikking zal komen.

Eenmaal de situatie zo ver is bepalen we wat op dat moment de beste technologie is om warmte te leveren. Mocht dit vandaag de dag zijn, dan mogen we stellen dat we met een warmtepompinstallatie de productie zouden overnemen. We willen ons echter nog niet vastpinnen op 1 bepaalde oplossing, omdat op dit moment alles nog snel evolueert.

Hoe gebeurt de overdracht van warmte naar woningen en appartementen?

Een woning is met een afgifteset rechtstreeks aangesloten op het warmtenet in de straat: zie Figuur 1.
Een appartement is met een afgifteset aangesloten op een zogenaamde combilus: zie Figuur 2. De combilus is een circulatieleiding die zijn warmte krijgt van een onderstation dat aangesloten is op het warmtenet in de straat.

Bij een woning zitten er twee aparte warmtewisselaars in de afgifteset. Deze scheiden het water van de binneninstallatie volledig van het water van het warmtenet in de straat. De eerste warmtewisselaar (bovenste in Figuur 1) warmt koud drinkwater op tot Sanitair Warm Water (SWW). De tweede warmtewisselaar warmt water op dat circuleert door de vloerverwarming. In beide gevallen regelt de regelklep aan de primaire zijde (kant van het warmtenet) de temperatuur aan de secundaire zijde (binneninstallatie).

Op de binnenkomende warme leiding en teruggaande koudere leiding wordt de temperatuur gemeten. Op één van de twee wordt ook het debiet (volumesnelheid) gemeten. Het gemeten debiet vermenigvuldigen we met het gemeten temperatuurverschil om de afgenomen warmte-energie te berekenen. Deze wordt gebruikt voor de berekening van het warmteverbruik voor facturatie.

De afgifteset voor een appartement is zeer gelijkaardig, maar is aangesloten op een combilus die verschillende appartementen “combineert” in een onderstation (zie Figuur 2). Bij dit type van afgifteset circuleert het water van de combilus rechtstreeks door de vloerverwarming. Door de warmtewisselaar weg te laten is er geen “hydraulische scheiding” zoals bij de afgifteset van de woning. Deze scheiding is hier niet nodig omdat een combilus uiteraard veel kleiner en eenvoudiger is dan het warmtenet in de straat. De rechtstreekse verwarming maakt een kleiner temperatuurverschil en daarmee een hogere globale energie-efficiëntie mogelijk.

Voor de aanmaak van Sanitair Warm Water is er wel een warmtewisselaar nodig. De regeling van de temperaturen en het meten van de geleverde warmte is gelijkaardig aan dat van de woning.

De combilus zelf is via een warmtewisselaar aangesloten op het warmtenet in de straat. Ook hier gebeurt een warmtemeting aan de primaire kant. De gemeten warmteafgifte op dit onderstation is de som van de gemeten warmteafgiftes van de afgiftesets in de verschillende appartementen plus het bijkomende verbruik in het appartementsgebouw. Dat kan de verwarming van een hal zijn – bijvoorbeeld een radiator aangesloten op de combilus – maar ook de ‘warmteverliezen’ van de combilus zelf, die bijdragen aan de verwarming van het gebouw. Dit gemeenschappelijk warmteverbruik wordt doorgerekend naar de eigenaars of huurders van de appartementen via de VME (Vereniging van Mede-Eigenaars).

 

Wie is verantwoordelijk voor welk deel van het warmtenet?

In een woning (zie Figuur 1) plaatsen we het afgiftestation zo dicht mogelijk bij de straat waar de warmtenet leidingen liggen. Dit gebeurt met een aansluitbocht zoals voor een elektriciteits- of gasaansluiting.

Het afgiftestation en de warmtemeter zijn eigendom van Warmte Verzilverd. Onderhoud en eventuele herstellingen zijn de verantwoordelijkheid van Warmte Verzilverd. Alles is inbegrepen in de maandelijkse bijdrage die betaald wordt en dit voor onbepaalde tijd. Zelfs een eventuele vervangingsinvestering is op kosten van Warmte Verzilverd.

Alles achter de aansluiting van de binneninstallatie is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/huurder. Deze aansluiting bestaat uit de verbinding van vier leidingen:

 • Toevoerleiding koud drink water
 • Vertrekleiding Sanitair Warm Water
 • Vertrekleiding warm water vloerverwarming
 • Retourleiding warm water vloerverwarming

Zoals u ziet in Figuur 1 behoren ook de expansietank en de circulatiepomp tot het afgiftestation en moet u deze niet voorzien in uw binneninstallatie. Het afgiftestation vervangt m.a.w. de volledige klassieke gasketel met warmwaterboiler.

Figuur 1: afgiftestation voor een woning

 

In een appartement (zie Figuur 2) plaatsen we het afgiftestation in een technische ruimte van het appartement.

Ook hier is het afgiftestation eigendom van Warmte Verzilverd en is onderhoud, herstelling en zelfs vervanging inbegrepen.

De aansluiting bestaat ook bij een appartement uit vier leidingen. Elk afgiftestation heeft zelf een circulatiepomp voor de vloerverwarming. Het expansievat op het onderstation zorgt voor de drukregeling in alle appartementen. De combi-lus is eigendom van de VME. Het onderstation is opnieuw eigendom van Warmte Verzilverd.

Figuur 2: afgiftestation voor een appartement

 

Samengevat:

Onderdeel Eigenaarschap / verantwoordelijkheid (onderhoud, herstellingen, …)
Warmtenet in de straat Warmte Verzilverd
Onderstation Warmte Verzilverd
Combi-lus (circulatieleiding in appartementsgebouw) VME
Afgiftestation Warmte Verzilverd
Binneninstallatie (excl. circulatiepomp en expansievat) Eigenaar/huurder

 

Concreet – praktisch

Wat moet er veranderen bij mij thuis als ik wil aansluiten op het warmtenet?

Voor wie centrale verwarming heeft en de kans krijgt om aan te sluiten op een warmtenet, verandert er weinig. Enkel de warmtebron verandert: er wordt een afgiftestation geplaatst dat in de plaats komt van je stookketel, aardgasketel of boiler.

Verder blijft alles bij het oude: je radiatoren en kranen blijven dezelfde en ook je  thermostaat kan je gewoon blijven gebruiken.

Moet ik speciale radiatoren of kranen aankopen?

Nee, je huidige radiatoren en kranen werken prima in combinatie met het warmtenet. Enkel je stookketel, aardgasketel of gasboiler wordt afgekoppeld en de leidingen worden aangesloten op een afgiftestation dat de warmte van het warmtenet in jouw centrale verwarming injecteert.

Kan ik een gewone thermostaat gebruiken?

Ja.

Kan ik een ‘slimme’ thermostaat gebruiken (type Nest)?
Ja.
Hoe regel ik mijn verwarming in huis?
Door middel van je huidige thermostaat. In het dagelijkse gebruik van je verwarming en warm water verandert er niets.
Kan ik twee thermostaten hangen in huis?
Ja, dat kan.
Welke installatie moet ik plaatsen in mijn huis?
In de buurt van je huidige stooktoestel wordt een afgiftestation geplaatst. Dat is ongeveer 75 x 45 x 35 cm groot. Dat afgiftestation injecteert het warme water in je huidige cv-installatie en voert ook het koude water weer af. Aan de volledige infrastructuur ná het afgiftestation (buizen, radiatoren, kranen, …) verandert er niets.
Wat als mijn installatie defect is?

Het telefoonnumer van Warmte Verzilverd is +32 3 376 33 67. Je kunt bellen naar dit nummer als er een defect is. Een technieker komt indien nodig ter plaatse om het toestel te herstellen of een nieuw toestel te plaatsen.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Wie vragen heeft kan contact opnemen per mail op info@warmteverzilverd.be of telefonisch op het nummer +32 3 376 33 67 (tussen 9u en 16u op werkdagen). 

 

Informatie voor klanten Minerve en Zilverkwartier

 

Hoe wordt mijn verbruik gefactureerd?

Het tarief van Warmte Verzilverd bestaat uit 2 componenten:

 • Het warmtetarief: een vaste prijs per afgenomen hoeveelheid warmte;
 • De vaste bijdrage: een vast bedrag per jaar, onafhankelijk van de afgenomen hoeveelheid warmte.

De bedragen van beide componenten vindt u terug op uw leveringsovereenkomst. Elk jaar op het einde van het kalenderjaar worden deze bedragen geïndexeerd volgens de consumptieprijsindex. Ons warmtetarief volgt de marktprijzen van gas en elektriciteit niet! 

Als klant ontvangt u elke maand een voorschotfactuur en op het einde van het kalenderjaar een afrekening op basis van de meterstanden. Het bedrag van deze voorschotfactuur is bepaald aan de hand van een inschatting van het gemiddelde verbruik van een appartement of woning.

Heeft u vragen over facturatie dan kan u ons bereiken op +32 3 376 33 67 (optie 1 in het keuzemenu) of via facturen@warmteverzilverd.be

Hoe lees ik mijn meterstand af?

U leest uw identificatienummer en meterstand af op het display van uw Sharky warmtemeter. 

Een handleiding voor het aflezen van de meterstand vindt u hier: Aflezen van de meterstand v2.0

 

Welke kosten zijn inbegrepen in mijn leveringscontract?

Een leveringscontract bestaat uit twee onderdelen:

 • Het warmtetarief: een vaste prijs per afgenomen hoeveelheid warmte;
 • De vaste bijdrage: een vast bedrag per jaar, onafhankelijk van de afgenomen hoeveelheid warmte.

Het warmtetarief dekt uw verbruik: u betaalt voor de warmte die u afneemt voor verwarming en sanitair warm water.

De vaste bijdrage wordt gebruikt om het warmtenet te onderhouden en om onze andere vaste kosten, zoals administratie, te dekken.

Deze twee tarieven dekken zo dus alle kosten en als klant zal u van ons geen bijkomende facturen ontvangen.

Hoe kan ik een domiciliëring instellen?

Vul het domiciliëringsmandaat in:

Voor particulieren: SEPA mandaat klant Warmte Verzilverd CORE

Voor bedrijven:  SEPA mandaat klant Warmte Verzilverd B2B

Stuur het ingevulde en ondertekende mandaat naar info@warmteverzilverd.be.

Na ontvangst stellen we de domiciliëring in vanaf de volgende factuur. Alle reeds ontvangen facturen zijn nog per overschrijving te betalen.

Hoe kan ik mijn verbruik opvolgen?

Op onze online klantenzone kan u uw meterstanden opvolgen en uw verbruik opvolgen. 

Surf hiervoor naar mijn.warmteverzilverd.be en log in of maak een account aan.

Hoe kan ik mijn facturen en betaalstatus opvolgen?

Op onze online klantenzone kan u alle nieuwe, openstaande en betaalde facturen raadplegen.

Surf hiervoor naar mijn.warmteverzilverd.be en log in of maak een account aan.

Wat moet ik doen als ik verhuis?

De verhuisprocedure verloopt volledig online op mijn.warmteverzilverd.be.

Ben je vertrekkende klant? Dan kies je voor “Een uithuizing doorgeven”.

Ben je een nieuwe klant en kom je in het aangesloten appartement of de aangesloten woning wonen? Dan kies je voor “Een inhuizing doorgeven”.

Wij nemen vervolgens contact met je op voor het afsluiten van de leverings- en/of aansluitingsovereenkomst.

Hoe kan ik een defect melden?

Defecten kunnen telefonisch gemeld worden op het nummer +32 3 376 33 67 (optie 2 in het keuzemenu) of via mail aan info@warmteverzilverd.be.

Wij engageren ons om defecten zo snel mogelijk op te lossen.

Hoe kan ik de werking van het systeem controleren?

Wil u controleren of wij warmte leveren aan uw appartement? Dan kan u naar de afgifteset kijken (grote zwarte doos die ophangt in de berging). Aan de linkerzijde van afgifteset zit een ovale uitsparing. Daarachter zitten 2 led lampjes. Als het groene lampje continu brandt leveren we warmte voor verwarming. Als het blauwe lampje brandt leveren we warmte voor sanitair warm water. Brandt er een rood lampje dan is de afgifteset in storing en neem je best contact met ons op: info@warmteverzilverd.be of +32 3 376 33 67 (optie 2 in het keuzemenu).

Wat betekenen de lampjes op mijn afgifteset?

Aan de linkerzijde of bovenzijde van afgifteset (grote zwarte doos die ophangt in de berging) zit een ovale uitsparing. Daarachter zitten 3 led lampjes:

Als het groene lampje continu brandt leveren we warmte voor verwarming.

Als het blauwe lampje brandt leveren we warmte voor sanitair warm water.

Brandt er een rood lampje dan is de afgifteset in storing en neem je best contact met ons op: info@warmteverzilverd.be of +32 3 376 33 67 (optie 2 in het keuzemenu).

Een flikkerend groen lampje op de afgifteset betekent dat deze in warmhoud modus gaat. De warmtewisselaar van het sanitair warm water wordt op temperatuur gehouden zodat je niet te lang moet wachten voordat je sanitair warm water hebt. De warmhoudfunctie is in elk appartement/elke woning ingeschakeld. Anders zou het kunnen dat in een blok/straat waar gedurende een dag geen verwarming of sanitair warm water wordt gebruikt de volledige verdeelleiding afkoelt. De eerstvolgende bewoner die dan sanitair warm water vraagt zou dan heel lang moeten wachten tot de volledige leiding terug opgewarmd is én zou ook een groot warmteverbruik hebben om die hele leiding op te warmen.

De warmhoudfunctie wordt wel automatisch uitgeschakeld in een appartement of woning als er 24 uur lang geen sanitair warm water werd afgenomen, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat. Deze wordt weer ingeschakeld vanaf de eerstvolgende afname van sanitair warm water.

 

Welke onderdelen van de verwarming vallen onder de verantwoordelijkheid van Warmte Verzilverd?

Warmte Verzilverd is verantwoordelijk voor volgende onderdelen:

 • Het warmtenet (distributiestation bij de warmtebron, leidingen in de straat, aanvoer- en retourleidingen in de gebouwen);
 • Het onderstation van appartementsgebouwen;
 • De afgifteset in het appartement of de woning.

Dat betekent dat Warmte Verzilverd deze onderdelen onderhoudt en herstelt, zonder extra kosten voor onze klanten.

Als bewoner ben je zelf verantwoordelijk voor:

 • De collector van de vloerverwarming;
 • De vloerverwarming;
 • De thermostaat;
 • Alle leidingen in je appartement of woning.

Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de herstelling of vervanging van deze onderdelen bij defecten.

In de appartementsgebouwen is de Vereniging voor Mede-Eigenaars (VME) verantwoordelijk voor:

 • De stijg- en verdeelleidingen van het onderstation naar de appartementen;
 • De technische schachten.

Bij defecten aan deze onderdelen zal de VME dus instaan voor eventuele herstellingen.

Warmte Verzilverd engageert zich om bij defecten steeds samen te werken en mee naar een efficiënte oplossing te zoeken.

Wil je meedoen met
dit project?

Word coöperant van ZuidtrAnt-W

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf in voor de nieuwsbrief via onderstaande knop.

Andere vragen?

Neem contact op met info@warmteverzilverd.be.