Veelgestelde vragen

Wat is een warmtenet?

Het systeem van een warmtenet is vergelijkbaar met een centrale verwarming, maar dan op niveau van de hele wijk. Het is een ondergrondse circulatieleiding die warmte van een warmtebron naar de afnemers brengt. Via een afleverset (warmtewisselaar) wordt deze warmte gebruikt voor zowel verwarming als voor sanitair warm water, in plaats van gebruik te maken van bijvoorbeeld een verbrandingsketel.

De warmtebron kan een warmtecentrale zijn of een bedrijf in de buurt met veel restwarmte. Ook hernieuwbare bronnen zoals biomassa, zonnecollectoren en warmtepompen kunnen aangesloten worden en de nodige warmte leveren aan het net.

De afnemers zijn woningen, bedrijven, appartementen, scholen, ziekenhuizen, etc. Zo kunnen hele steden aangesloten worden aangesloten voor verwarming én warm water.

Waarom een duurzaam warmtenet ?

Van het totale energiegebruik in Vlaanderen is ongeveer 25% gerelateerd aan gebouwen. Het grootste deel van die energie wordt gebruikt voor ruimteverwarming en warm water: 85% in huishoudens en 65% in niet-residentieel gebruik. Deze cijfers maken duidelijk dat Vlaanderen haar klimaatdoelstellingen op termijn onmogelijk kan halen zonder een transitie naar een duurzaam warmtesysteem.

Levert een warmtenet ook warm water?
Ja, een warmtenet voorziet de klanten van verwarming en warm water.
Waarom de naam Warmte Verzilverd ?

Voor de productie van fotografische films werd in het verleden veel gebruik gemaakt van zilverzouten. De verwerking van de afvalproducten hiervan leverde dan opnieuw zilver op. Omdat we ook de warmte als afval van de productie processen recycleren, vonden we dat “Warmte Verzilverd” een passende naam was. Het verwijst ook zijdelings naar de uitdrukking “iets verzilveren”.

Waar bestaan er al warmtenetten?

Er bestaan in heel de wereld meer dan 500.000 km aan warmtenetten. In Vlaanderen zijn er al enkele warmtenetten in Oostende, Gent, Roeselare, Antwerpen, Eeklo in verschillende fases van voltooiing.  Bij onze noorderburen zijn warmtenetten al veel langer populair, vooral in Denemarken, Duitsland en Nederland.

Plant Warmte Verzilverd nog warmtenetten ?

Momenteel zijn gesprekken aan de gang met een projectontwikkelaar in Berchem, ook vlakbij de Agfa site.

Wanneer nieuwe projecten opstarten, lees je dat meteen op deze website. Wanneer je inschrijft op onze nieuwsbrief, blijf je ook op de hoogte.

Hoe wordt het verbruik gemeten?

Het verbruik wordt gemeten door middel van individuele warmtetellers (caloriemeters). Je krijgt een afrekening voor de verbruikte warmte, net zoals dat gebeurt voor je elektriciteits- of gasverbruik. Caloriemeters zijn geijkt en voldoen aan de geldende wettelijke bepalingen.

Waar haalt het warmtenet zijn warmte vandaan ?

Het warmtenet maakt in de eerste plaats gebruik van de restwarmte van de productieprocessen bij Agfa-Gevaert. Alhoewel het bedrijf zelf al sterk inzet op hergebruik van warmte, is er nog veel overschot aan restwarmte. Er wordt ook gekeken naar andere vormen van duurzame warmte o.a. als backup.

Is een warmtenet betrouwbaar? Kan ik nog verwarmen als het defect is?

Warmte Verzilverd is verplicht om steeds voldoende back-up capaciteit te hebben. Dat wil zeggen dat er steeds warmteproductiecapaciteit stand-by staat, die wordt ingezet moest er toch een onderbreking zijn van de productieprocessen. Er zal dus altijd warmte ter beschikking zijn voor het warmtenet.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Wie vragen heeft kan contact opnemen met info@warmteverzilverd.be. Afhankelijk van de aard van je vraag zal je een antwoord krijgen van Warmte Verzilverd zelf, Ecopower of ZuidtrAnt-W.

Wat moet er veranderen bij mij thuis als ik wil aansluiten op het warmtenet?

Momenteel werkt Warmte Verzilverd aan de Minerve site en voert besprekingen over een site in het Zilverkwartier (Berchem). Dit betreft allemaal nieuwbouw en alle gebruikers zullen op het warmtenet aangesloten worden. Verdere opties worden later bekeken.

Voor wie centrale verwarming heeft en de kans krijgt om aan te sluiten op een warmtenet, verandert er weinig. Enkel de warmtebron verandert: er wordt een afgiftestation geplaatst dat in dezelfde plaats komt van je stookketel, aardgasketel of boiler.

Verder blijft alles bij het oude: je radiatoren en kranen blijven dezelfde en ook je  thermostaat kan je gewoon blijven gebruiken.

Moet ik speciale radiatoren of kranen aankopen?

Nee, je huidige radiatoren en kranen werken prima in combinatie met het warmtenet. Enkel je stookketel, aardgasketel of gasboiler wordt afgekoppeld en de leidingen worden aangesloten op een afgiftestation dat de warmte van het warmtenet in jouw centrale verwarming injecteert.

Kan ik een gewone thermostaat gebruiken?

Ja.

Kan ik een ‘slimme’ thermostaat gebruiken (type Nest)?
Ja.
Hoe regel ik mijn verwarming in huis?
Door middel van je huidige thermostaat. In het dagelijkse gebruik van je verwarming en warm water verandert er niets.
Kan ik twee thermostaten hangen in huis?
Ja, dat kan.
Welke installatie moet ik plaatsen in mijn huis?
In de buurt van je huidige stooktoestel wordt een afgiftestation geplaatst. Dat is ongeveer 75 x 45 x 35 cm groot. Dat afgiftestation injecteert het warme water in je huidige cv-installatie en voert ook het koude water weer af. Aan de volledige infrastructuur ná het afgiftestation (buizen, radiatoren, kranen, …) verandert er niets.
Wat als mijn installatie defect is?
Op elk afgiftestation staat een telefoonnummer. Je kunt bellen naar het nummer als er een defect is. Een technieker komt ter plaatse het toestel herstellen of indien nodig vervangen.
Wie kan er aangesloten worden?
Momenteel zijn al onze inspanningen gericht op de realisatie van het warmtenet op de Minerve site tegen het einde van dit jaar. Alhoewel we graag zouden willen, kunnen we nu geen concrete beloftes maken naar ontsluiting van omliggende wijken. Deze hangt immers af van een reeks technische, juridische en economische gegevens die we eerst in detail moeten bestuderen.
 
Om mogelijke volgende fases te evalueren mag u ons wel al via dit formulier uw info bezorgen, dan kunnen we alles goed in kaart brengen.
Wat als Agfa-Gevaert geen restwarmte meer levert ?

Deze situatie is voorzien in onze planning. We hebben  een akkoord om grond te kopen op het huidige terrein van Agfa, waarop we een centrale zullen bouwen. Deze zal altijd efficiënt en duurzaam zijn.

Het hele idee achter het warmtenet is dat de installatie die de warmte levert, steeds veel efficiënter zal zijn dan een installatie thuis, wat ook de technologie hier achter. Voorwaarde is dan wel dat de afstand niet te groot wordt opdat er geen te groot warmteverlies bij het transport optreedt. Nieuwe technologieen zullen ook eerder beschikbaar zijn voor een groter formaat installatie, vooraleer die op schaal van een woning ter beschikking zal komen.

Eenmaal de situatie zo ver is bepalen wat op dat moment de beste technologie is om warmte te leveren. Mocht dit vandaag de dag zijn, dan mogen we stellen dat we met een warmtepompinstallatie de productie zouden overnemen. We willen ons echter nog niet vastpinnen op 1 bepaalde oplossing, omdat op dit moment alles nog snel evolueert. We plannen dit in meer detail te bekijken vanaf het moment dat de eerste fase van het warmtenet operationeel is.

Wil je meedoen met dit project ?

Wordt coöperant van ZuidtrAnt-W

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf in voor de nieuwsbrief via onderstaande knop.

Andere vragen?

Neem contact op met info@warmteverzilverd.be.