Tijdlijn

1. Voorbereidend onderzoek door VITO (2017)

Het provinciebestuur Antwerpen geeft het VITO opdracht om de technische en economische haalbaarheid van een warmtenet in de omgeving van Mortsel met de verschillende potentiële warmtebronnen van AGFA Gevaert te onderzoeken. In maart 2017 leverde VITO een verslag af.

Er worden vier verschillende ontwerpvarianten gedefinieerd, waarbij de warmtevraag van verscheidene gebouwen van de gemeente Mortsel en de nieuwe ontwikkelingen ter hoogte van AGFA I en II (Zilverkwartier) en AGFA IV (REVIVE) in kaart worden gebracht.

De kansen voor een project binnen de stad Mortsel, Berchem en de gemeente Edegem worden bevestigd.

2. Intentieovereenkomst en voorbereidende stuurgroep

Op 22 maart 2018 ondertekenen de betrokken steden, gemeente, provincie en Fluvius  de intentieovereenkomst om de effectieve realisatie van het project te ondersteunen. Er worden projectbesprekingen gevoerd binnen de stuurgroep om het project voor te bereiden. De initiële besprekingen binnen de stuurgroep vorderen slechts langzaam.

Om de besprekingen uit het slop te helpen, neemt Mevrouw Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, het initiatief om op 25 juli 2019 de gemeente Edegem, de steden Mortsel en Antwerpen en de bedrijven Kelvin Solutions en Fluvius bij elkaar te brengen om gezamenlijke afspraken te maken voor volgende stappen in het project. Er wordt overeengekomen dat een projectvennootschap de rechten voor installatie van warmteleidingen op het publiek domein en investeringssubsidies zal aanvragen.

3. Instap van de burgercoöperaties (2019)

Kelvin Solutions vindt in de burgercoöperatie ZuidtrAnt een geïnteresseerde partner om in te stappen in de nog op te richten projectvennootschap. Via contacten van ZuidtrAnt bij Rescoop Vlaanderen komt Ecopower als grote burgercoöperatie met veel ervaring in grote projecten mee aan boord.

4. Oprichting Warmte Verzilverd (zomer – najaar 2019)

In de zomer van 2019 begint het overleg tussen de partners. We beginnen onze ideeën technisch te onderbouwen en zetten ze om in een bedrijfsplan. Na een succesvolle evaluatie hiervan start de contractonderhandeling met Agfa en Revive. Op 21 oktober wordt Warmte Verzilverd opgericht. De contracten met Agfa en Revive worden getekend.

5. Voorbereiding van het project (najaar 2019)

In het najaar start de technische uitwerking van het project en wordt er gezocht naar aannemers. Er worden technische besprekingen gevoerd met Agfa om de uitkoppeling van de warmte te bespreken en met Revive om de levering voor te bereiden.

6. Uitvoering van het project (2020)

Sinds begin dit jaar zitten we in de uitvoeringsfase. De technische ontwerpen worden gefinaliseerd.

 

 

Wil je meedoen met dit project ?

Wordt coöperant van ZuidtrAnt-W

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf in voor de nieuwsbrief via onderstaande knop.

Vragen?

Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen of neem contact op met info@warmteverzilverd.be