Hoe ver staan we?

De ontwikkeling en realisatie van een warmtenet is een project van lange adem. Er zijn al heel wat stappen ondernomen dankzij de samenwerking tussen verschillende partners. Een beknopt overzicht. De meer gedetailleerde etappes leest u verder op deze pagina, onder ‘Tijdlijn’.

 • De projectvennootschap Warmte Verzilverd bv is opgericht.
 • Contracten met Agfa-Gevaert en Revive zijn afgesloten.
 • De firma Denys is geselecteerd voor het aanleggen van het warmtenet.
 • De firma Edibo is geselecteerd voor het bouwen van het distributiestation.
 • We organiseerden buurtinformatiemomenten op 23 en 24 juni 2020.
 • Op 1 juli legde Gouverneur Cathy Berx de eerste buis van het warmtenet op een mooi persmoment.
 • Op 3 augustus 2020 zijn we gestart met de werken op de site van Agfa-Gevaert aan de Lieven Gevaertstraat.
 • Buurtbewoners en geïnteresseerden bekeken het warmtenet van dichtbij tijdens een werfbezoek.
 • De druktesten op het warmtenet verliepen succesvol. Een belangrijke mijlpaal en cruciaal voor het verdere verloop van het warmtenet.
 • Het warmtenet is operationeel! Vlaams minister van Energie Zuhal Demir draaide de kraan open.
 • De eerste warmte wordt sinds eind februari 2021 geleverd aan Gevaert 4. 
 • In september 2021 draaiden we de kraan open in de nieuwbouwprojecten Minerve en Zilverkwartier.
 • In de laatste week van september startten de werken voor aansluiting van Opnieuw&Co, Papayoe en Triakon. 
 • In de toekomst hopen we nog extra gebouwen aan te sluiten, zoals bestaande grote appartementsgebouwen, woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere tertiaire gebouwen.

 

 

Tijdlijn

Start werken Papayoe, Triakon en Opnieuw&Co

Eind september 2021 startten de werken voor aansluiting van Papayoe, Triakon en Opnieuw&Co. Eind oktober zou de eerste warmtelevering moeten plaatsvinden.

Start warmtelevering aan Minerve en Zilverkwartier

In september 2021 draaiden we de kraan open in de nieuwbouwprojecten Minerve en Zilverkwartier voor het bouwdrogen. Eind 2021 verwachten we de eerste particuliere klanten in Minerve en in de zomer van 2022 in het Zilverkwartier. 

Levering aan Gevaert 4

Sinds februari 2021 wordt warmte geleverd aan Gevaert 4, een site van Agfa aan de Minervastraat op de grens van Mortsel en Edegem. 

Start van de werkzaamheden op de site Gevaert 1

Op 3 augustus 2020 is de firma Denys gestart met de werken op Gevaert 1. De eerste buizen zijn toegekomen op 4 augustus. 

Eerste buislegging: officiële start van de werken (juli 2020)

Op 1 juli 2020 legde Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, symbolisch de eerste buis van het warmtenet. Meteen ook het startschot van de werken. Hier leest u het persbericht.

Voorbereidingsfase (najaar 2019 – voorjaar 2020)

In het najaar van 2019 start de technische uitwerking van het project en wordt er gezocht naar aannemers. Er worden technische besprekingen gevoerd met Agfa om de uitkoppeling van de warmte te bespreken en met Revive om de levering voor te bereiden. Sinds begin dit jaar zitten we in de uitvoeringsfase. De technische ontwerpen worden gefinaliseerd.

Oprichting Warmte Verzilverd (zomer – najaar 2019)

In de zomer van 2019 start het overleg tussen de partners. We onderbouwen technisch onze ideeën en zetten ze om in een bedrijfsplan. Na een succesvolle evaluatie hiervan start de contractonderhandeling met Agfa en Revive. Op 21 oktober richten we Warmte Verzilverd op. De contracten met Agfa en Revive worden getekend.

Instap van de burgercoöperaties (2019)

Kelvin Solutions vindt in de burgercoöperatie Zuidtrant-W een geïnteresseerde partner om in te stappen in de projectvennootschap. Via Rescoop Vlaanderen komt ook Ecopower, als gevestigde burgercoöperatie met veel ervaring in grote projecten, mee aan boord.

Intentieovereenkomst en voorbereidende stuurgroep

Op 22 maart 2018 ondertekenen de betrokken steden, gemeente, provincie en Fluvius de intentieovereenkomst om de effectieve realisatie van het project te ondersteunen. De voorbereidende projectbesprekingen binnen de stuurgroep vorderen slechts langzaam.

Om de besprekingen uit het slop te helpen, neemt Mevrouw Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, het initiatief om op 25 juli 2019 de gemeente Edegem, de steden Mortsel en Antwerpen en de bedrijven Kelvin Solutions en Fluvius bij elkaar te brengen om gezamenlijke afspraken te maken voor volgende stappen in het project. Men beslist dat een projectvennootschap de rechten voor installatie van warmteleidingen op het publiek domein en investeringssubsidies zal aanvragen.

Voorbereidend onderzoek door VITO (2017)

Het provinciebestuur Antwerpen geeft het VITO opdracht om de technische en economische haalbaarheid van een warmtenet in de omgeving van Mortsel met de verschillende potentiële warmtebronnen van Agfa-Gevaert te onderzoeken. In maart 2017 levert VITO een verslag af.

Er worden vier verschillende ontwerpvarianten gedefinieerd, waarbij de warmtevraag van verscheidene gebouwen van de gemeente Mortsel en de nieuwe ontwikkelingen ter hoogte van Agfa I en II (Zilverkwartier) en Agfa IV (Revive) in kaart worden gebracht.

De kansen voor een project binnen de stad Mortsel, district Berchem en de gemeente Edegem worden bevestigd.

 

 

Wil je meedoen met
dit project ?

Wordt coöperant van ZuidtrAnt-W

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf in voor de nieuwsbrief via onderstaande knop.

Vragen?

Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen of neem contact op met info@warmteverzilverd.be